नुघडितां दृष्टि न बोले तो वाचा । हरिरूपी वाचा तल्लीनता ॥ १ ॥

उठि उठिरे नाम्या चालरे सांगातें । माझे आवडते जीवलगे ॥ २ ॥

कुरवाळीला करें पुसतसे गूज । घेई ब्रह्मबीज सदोदित ॥ ३ ॥

ज्ञानासि लाधलें निवृत्ति फावलें । सोपाना घडलें दिनकाळ ॥ ४ ॥

तें हें रे सखया खेंचरासि पुसे । गुरुनामी विश्वासे ब्रह्मरूपें ॥ ५ ॥

निवृत्ति म्हणे आतां अनाथा श्रीहरि । तूंचि चराचरी हेचि खुण ॥ ६ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel