उपजे तें मरे मरे तें तें झुरे । जन्म येरझारे एकरूपें ॥ १ ॥

तें हें कृष्णनाम गोपीसंगें मेळे । नंदाघरी सोहळे बाळक्रीडा ॥ २ ॥

अमर अमरे अमर क्म्द खरे । होऊनि गोजिरें दूध मागे ॥ ३ ॥

निवृत्ति परिचार सर्व हा गोपाळ । पूजी दिनकाळ आत्माराम ॥ ४ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel